چک ولو هیدرولیکی آتوس ATOS (2)

چک ولو هیدرولیکی آتوس ATOS
چک ولو, چک ولو کستل

روش فعالیت دبل پلیت چک ولو به همین شکل می باشد که فشار مایع یا این که گاز روزنه شیر را بلند چک ولو کستل 3122/9 می نماید خرید چک ولو کستل 3122/7 .

چک ولو کستل

​Data has been c re ated ​with GSA​ C onte nt G᠎en᠎erator Demover si᠎on.

از طرفی در ادامه در مقابل به جهت بسته شدن چک ولو، بندآور بدلیل نیروی جریان برگشتی و وزن ناشی از خویش بر بر روی نشیمنگاه نشته و جریان را مسدود می کند.

منجر بسته شدن شیر و خودداری از رجوع مواد چک ولو کستل 3122/7 می شود . شیر یکطرفه را بر روی لوله خروجی تلمبه قرار می دهند که پس از انتقال میزان اضطراری مواد نفتی ، و بستن تلمبه یا این که خاموش شدن لازم تلمبه مواد ارسال شده نتواند برگردد .

همین فعالیت به خاطر همین شکل میگرد که در ادامه اثر رجوع علاوه بر هدر رفتن انرژی مصرف شده به جهت ارسال آن ممکن هست طرف اخذ کننده مواد را هم با فقدان فوری مواجه سازد.

در اینجا عمده به آنالیز وب وب سایت چک ولو کستل 3122/7.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.